fbpx

Universal Power

MOTORFÖRSÄLJNING | motor@universalpower.se

RESERVDELAR | eftermarknad@universalpower.se

TEKNISK SUPPORT | teknisksupport@universalpower.se

BOKA SERVICE | verkstad@universalpower.se

Har du en reklamation?

Gällande procedur vid garanti- och reklamationsärenden – allt i syfte att minimera tiden för stillestånd

Arbetsgången inom Universal Power har ett fokus på att omedelbart hjälpa dig som kund. Därför inleder vi alltid med att åtgärda eventuella fel som uppstått på en produkt eller maskin för att i nästa steg hantera reklamationsärendet.

Reservdelar:

I det fall du som kund ska reklamera en produkt ska ärendet hanteras enligt nedan:

Först och främst beställer du en ny reservdel som ersättning för den del som ska bytas ut genom att ringa 0142-29 91 00 eller mejla eftermarknad@universalpower.se

Fyll därefter i Reklamationsformuläret och skicka in din garantiansökan till reklamation@universalpower.se.

Reparation:

Först och främst beställer du en tid för reparation genom att fylla i Reklamationsformuläret och skickar in garantiansökan till reklamation@universalpower.se. Vi kommer därefter att kontakta Er för mer information kring Er bokning.

Därmed sker ingen fakturering från Universal Power gällande vårt arbete under punkt 1). Om garanti- eller reklamationansökan bifalles utgår ingen kostnad för dig som kund. Om ansökan däremot avslås kommer arbetet eller reservdelen under punkt 1 att faktureras.