fbpx

Universal Power

MOTORFÖRSÄLJNING | motor@universalpower.se

RESERVDELAR | eftermarknad@universalpower.se

TEKNISK SUPPORT | teknisksupport@universalpower.se

BOKA SERVICE | verkstad@universalpower.se

jessica-pamp-TY2NECixYnQ-unsplash

EU:s miljökrav

Alla industrimotorer måste idag uppfylla EU:s emissionskrav. Sedan 1 januari 2021 gäller skärpta krav enligt emissionsregelverkets steg V.

Bakgrund till steg V

Som en del i arbetet att minska de globala utsläppen har EU introducerat regelverk för att kontrollera industrimotorers utsläppsnivåer. Sedan slutet av 90-talet har reglerna stegvis skärpts och innefattat fler och fler typer av motorer. I de första fyra stegen har det varit upp till varje land att lagstifta för att klara kriterierna, vilket har skapat olika lagar för utsläpp i olika länder.

Sedan 1 januari 2021 gäller EU:s steg V. Målet med steg V är att ersätta alla olika nationella riktlinjer med en gemensam EU-standard för alla NRMM (non-road mobile machinery).

Regelverkets skärpta gränser för tillåtna utsläpp syftar till att stimulera användningen av partikelfilter. Målet är att alla motorer på den europeiska marknaden ska vara utrustade med högeffektiva utsläppsfilter.

Vad innebär skärpningen?

Det finns specifika tabeller för varje typ av motor som preciserar vilka exakta krav som gäller. I grova drag innebär steg V en skärpning på tre områden:

För motorer mellan 19kW och 560kW innebär de nya reglerna en kraftig sänkning av tillåten utsläppsmassa. Gränsen är generellt 97 procent lägre än vad som tilläts under steg I. Det införs också en ny, hårdare gräns för maxantal utsläppspartiklar, kallad PN-limit, på  1×10 upphöjt till 12 / kWh.

EU vidgar vilka typer av motorer som täcks av regelverket till att också inkludera till exempel snöskotrar, som tidigare inte berördes av miljökraven. Tidigare reglerades också bara motorer mellan 19kW och 560kW, men de nya reglerna omfattar även mindre och större motorer.

Ett standardiserat system för mätning av bland annat partikelmassa och ozonbildande ämnen ska underlätta testning av nya motorer för att garantera att de håller sig inom regelverket. EU ska också hårdare kontrollera att de motorer som finns på marknaden uppfyller kraven.

Om du undrar vad som gäller för en viss typ av motor, eller har någon annan fråga om miljökrav är du välkommen att kontakta våra experter.

 

 

Hur hittar jag min motors miljömärkning?

Alla motorer tillverkade enligt EU:s direktiv är märkta med en motorplatta, ofta stämplad, graverad eller tryckt. På motormärkningen står förutom namnet på motortillverkaren också information om motorns miljöklass. Olika tillverkare anger detta på lite olika sätt. Oftast med en bokstavsbeteckning som anger vilket steg den klassas som. Är du osäker på din motors miljöklass eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss. Ha gärna motornumret till hands så kan våra experter hjälpa dig snabbt. 

Det kan finnas en dubblett av motorplattan i förarhytten eller inuti motorhuven, annars sitter den på motorn. Det kan vara svårt att lokalisera motorplattan, men den ska vara synlig mot öppningen till motorn. Tänk på att motorn ska vara väl avkyld och alla säkerhetslås måste vara aktiverade innan du börjar leta.